Automatizovaný systém závlahy (AZS)

Automatický závlahový systém (AZS)

slouží k usnadnění péče o naši zahradu. Stává se pomocníkem v období, kdy jsme časově nebo fyzicky vytíženi a nestíhali bychom každý den rostliny zalévat, šetří vodou a zajišťuje rovnoměrnější distribuci vody tam, kde člověk s ruční zálivkou není schopen ji zajistit. Může za nás zalévat navíc v době, která je pro rostliny nejvhodnější, což v teplém období bývá noc. V tuto dobu je jednak nejnižší odpar a rostliny jsou připraveny přijímat vodu, zatímco přes den mají často uzavřené průduchy a příjem je omezený. Navíc v noci málokdy fouká vítr, který často vodu odnáší jinam, než je žádoucí. AZS se běžně doplňuje srážkovým čidlem, které po napršení určitého množství vody závlahu vypne.

Automatická závlahová jednotka umožňuje nastavení několika spouštěcích časů a různou délku trvání zálivky v jednotlivých částech zahrady. Některé jednotky umožňují i časový odstup mezi závlahou jednotlivých úseků zahrady, což je dobré zejména u vrtů nebo studní, aby stačilo dotéct dostatečné množství vody pro další závlahu.

Vodu můžeme na zahradě rozmístit dvěma základními způsoby:


Prvním, nejrozšířenějším způsobem je závlaha postřikem. Ve většině případů se k tomu používají výsuvné postřikovače, které se pod tlakem vody vysunou nad povrch země a zalévají. Postřikovače se dělí na dva základní typy podle způsobu výdeje vody.
Prvním typem jsou postřikovače rozprašovací, které v rámci nastavené výseče v celém jejím rozsahu vodu rozprašují. Oproti druhému typu jsou levnější, dávají větší množství vody za kratší časový úsek, ale na kratší vzdálenost. Jejich použití je na menší a střední plochy u zdrojů s dostatečnou vydatností. Dostřik se pohybuje od 2 m do 5 m.
Druhým typem jsou postřikovače rotační. Jejich cena je na první pohled o něco vyšší, ale to jsou také jejich možnosti. Zálivka probíhá způsobem pohybujícího se vodního paprsku, který postupně pokrývá nastavenou výseč. Výhodou je pomalejší distribuce vody, která je vhodná u svažitých ploch s těžšími půdami, kde by u rychlejšího výdeje vody docházelo ke splavování zeminy. I na rovné ploše je jejich výhodou pomalejší zálivka, při které nedochází k tak velkému vytěsnování půdního vzduchu. Další vlastností těchto postřikovačů je delší dostřik, takže jsou předurčeny na větší plochy zahrad, parků, hřišť a podobných zelených ploch. Podle tlaku a typu trysky jsou schopny zalévat od 5 metrů až do 15-20 metrů.
Výjimkou mezi těmito skupinami jsou trysky MPR Rotator americké firmy Hunter, které se osazují do těl postřikovačů prvního typu. Závlaha probíhá pomocí několika pohybujících se paprsků. Dostřik se pohybuje od 2,5 m do 8 m. Velkou výhodou je skutečnost, že tyto trysky dodávají vodu ve velmi malém množství, takže se dají použít zejména na menších plochách, kde je k dispozici jen málo vydatný zdroj vody.

Druhý způsob zálivky je založen na použití kapkovací hadice. Je vhodné ho použít v záhonech k zalévání stromů, keřů a trvalek. Jednoznačnou výhodou je způsob výdeje vody, kdy z jednoho místa na hadici vykapává voda do poměrně velké hloubky (cca 30 cm za 20 minut podle druhu půdy). Nedochází tak ke ztrátám, které jsou běžné při klasické zálivce, kdy je velké množství vody spotřebováno na ovlhčení listů rostlin a horní vrstvy půdy, která velmi rychle v horkém letním období vysychá. Při závlaze kapkovací hadicí je možné zalévat i když fouká vítr, spotřebuje se mnohem menší množství vody, která delší dobu vydrží v půdě a při použití mulče je výhodou i nenápadnost závlahy. Je třeba vzít v úvahu fakt, že na hadici je třeba dávat pozor při pozdějším rytí nebo obdělávání. Prvotní o něco vyšší náklady na metr čtvereční se vrátí na úsporách vody a komfortu zálivky. Používají se dva základní typy kapkovací hadice - hadice tlakově nekompenzovaná a hadice kompenzovaná, jejíž technologie výroby zajišťuje stejný výdej vody při rozdílném převýšení terénu a délce hadice. Laicky řečeno, pokud bychom natáhli 200 m dlouhou hadici ve zvlněném terénu s obyčejnými dírkami, je jasné, že na počátku hadice, kde je tlak vyšší by byl vyšší výdej vody a na konci by byly rostliny suché. Tlakově kompenzovaná hadice zajišťuje, že i v těchto nepříznivých podmínkách hadice dává na začátku i na konci stejné množství vody.