V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Akční nabídka

Naše specializace

aktualita 1

Buirufiopi eriouigftoperl ierui 

16. 9. 2014 ukzuksj

Specializujeme se především na vytváření přírodních zahrad podle principů permakultury. Naším cílem je každou zahradu co nejvíce přiblížit k volné přírodě a dostat její život na dosah Vašeho domu. Přírodně pojatá zahrada vytváří přirozené vazby mezi rostlinami, láká užitečné druhy hmyzu, motýlů a živočichů k návštěvě zahrady v každém období. Okrasné zahrady doplňujeme o druhy původně rostoucích stromů, keřů a květin s ohledem na stanovištní podmínky. Námi navrhované okrasné dřeviny tvoří především listnaté keře okrasné květem od jara do podzimu, které neustále mění tvář zahrady a dodávají jí pestrost.

Na každém pozemku se snažíme sladit potřeby uživatelů zahrady se specifickými podmínkami lokality - půda, mikroklima, stávající rostlinstvo, terénní nerovnosti. Zaměřujeme se na propojení všech prvků zahrady s domem, aby majitelé co nejúčelněji využili prostor na zahradě jak pro odpočinek, tak pro svou seberealizaci.

Naší snahou je na stanovišti zakomponovat i vodu, protože ta zahradu oživí a dodává jí dynamiku. K realizaci vodních prvků využíváme zadrženou dešťovou vodu ze střechy blízkých budov.

Do okrasných zahrad doplňujeme také ovocné dřeviny známé i méně známé, dávající majitelům možnost vypěstovat si zdravé ovoce.

Trávníkové plochy řešíme s ohledem na jejich využití. Na místech, která jsou málo navštěvována, vytváříme původní květnaté louky po celé léto plné vůní, květů a hmyzu.

Při plánování zohledňujeme přání a potřeby všech členů rodiny včetně čtyřnohých miláčků, čímž se snažíme vytvářet podmínky pro jejich harmonické soužití se stávající zahradou. Celkově dbáme o to, aby námi navrhované a realizované zahrady splňovaly maximální využití s minimálním úsilím na jejich údržbu.