V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Akční nabídka

Předzahrádka

 Dominantou předzahrádky je okrasná jabloň

 Suchá zídka vyrovnala původně svažitý terén

 Vizualizační pohled od vchodu do domu

 Vizualizační pohled od vjezdu do garáže

 Okrasný záhon vytvořený v trávníku předzahrádky

 Úzká předzahrádka by měla pořád lákat pohledy kolemjdoucích

 Úzký pás zeleně při vstupu do garáže zaujme svou rozmanitostí

 Dominantou záhonu ve svahu je okrasná jabloň

 Zajímavá studna podtržená nízkou výsadbou

 Podzimní pohled na pásy zeleně 3 roky po výsadbě

 Vstupu do divoké předzahrádky dominují růže

 Ve venkovské předzahrádce nechybí divoké trvalky vyskytující se běžně v přírodě

 Okrasná výsadba zakrývá studnu s nepoužívanou pumpou

 Ústředním prvkem předzahrádky na severní straně domu je červený javor

 Předzahrádka 1 rok po výsadbě