V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Akční nabídka

Projektová činnost

První konzultaci s investorem provádíme přímo na místě budoucí realizace. K ujasnění představy o využití zahrady všemi členy domácnosti nám pomáhá vyplnění tabulky přání. Často tak zjistíme, že zvláště děti mají svá tajná přání, která Vám můžeme pomoci splnit.

Na základě osobní prohlídky a požadavků investora zpracujeme studii – kompoziční řešení v minimálně dvou variantách, které obsahují vhodné rozmístění drobných staveb doplněné navrhovanou rostlinnou výsadbou. Studie je v půdorysném zobrazení v měřítku a obsahuje seznam rostlin a orientační rozpočet.

Investor se rozhodne pro některou z navrhovaných kompozic a na místě doladíme konečnou podobu návrhu. Zákazník od nás získává celkovou koncepci řešení svého pozemku. Na základě svých finančních možností se rozhoduje, co může zrealizovat ihned nebo postupně během následujících let.

V případě realizace naší firmou již dále nezhotovujeme projekt, ale úpravy zahrady provádíme na základě zpracované a schválené studie. Nezhotovujeme ani přesný osazovací plán pro zákazníka. Během realizace zahrady dochází někdy ke změnám v osázení, což není možné zjistit při úvodních konzultacích, ale až při vlastních výkopových pracích.

V případě, kdy se nepodílíme na realizaci Vaší zahrady nebo na základě vyžádání zákazníka, vyhotovujeme projekt. Obsahuje situační plán v půdorysném zobrazení v měřítku, osazovací plán s přesným počtem konkrétních druhů rostlin s požadavky na údržbu, orientační rozpočet, podklady pro vytvoření technických prvků, technickou zprávu – popis navrhovaných terénních úprav, vodních prvků, drobných staveb, cest apod. Pro lepší získání představy o podobě budoucí zahrady provedeme i nákres do fotografie. Dle požadavku můžeme zpracovat projekt na PC.

Při realizaci naší firmou zabráníte rizikům spojených s nákupem nevhodných dřevin, které Vám mohou za pár let přerůst přes hlavu. Naše odborná znalost rostlinného materiálu Vám dá záruku spokojené budoucnosti ohledně vzhledu a využití zahrady všemi členy Vaší rodiny.

Rádi přivítáme každou případnou pomoc při realizaci zahrady, neboť jediné, co nemůžeme dodat, je Váš vztah k zahradě, který se rodí postupně už při jejím vytváření.