V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Akční nabídka

Suchá zídka

 Suchá zídka jasně oddělila dvě různé výšky spodní části zahrady

 Vybudováním suché zídky směrem do ulice se zvětšila rovná plocha předzahrádky

 Zabudování skluzavky na konci spodní suché zídky umožnilo rozvolnit mírnější svah skalkou

 Prudký svah za domem byl řešen vytvořením několika úrovní teras s přístupovým schodištěm

 Kmeny stávajících stromů musí být obsypány štěrkem než dojde k dorovnání zídky zeminou

 Nízká zídka výškově dělí prostor ornamentální zahrady

 Rekonstrukce opěrné zídky v přírodním parku

 Při obnově kamenné zídky byly použity nové pískovcové kameny

 Zvýšené záhony pro nevidomé byly budovány z místní opuky

 Záhony pro zrakově postižené svým zajímavým umístěním lákají všechny návštěvníky přírodního parku

 Při tvorbě hmatových záhonů v okolí včelína byly použity různé druhy místních kamenů

 Zvýšené záhony z místního pískovce zaujmou už od silnice sousedící s přírodním parkem

 Nízká suchá zídka poskytuje úkryt i potravu mnoha druhům živočichů

 Suchá zídka kopíruje hranici pozemku

 Vytvořením dvou suchých zídek ve velmi prudkém svahu došlo k rozšíření užitkové plochy zahrady

 Schodiště kolem skluzavky propojuje obě úrovně vytvořené suchými zídkami