V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Akční nabídka

Test2

Akce: Delete | Edit 
2.9.2014 - 

Koncem srpna schválila Evropská komise českou Dohodu o partnerství pro programové období 2014-2020. Aktuálně v Bruselu probíhají jednání o jednotlivých operačních programech. Podle MMR by mohly být první výzvy nového programového období vyhlášeny počátkem roku 2015.Akce: Delete | Edit 
28.7.2014 - 

Návrh Operačního programu Zaměstnanost pro programové období 2014-2020 byl před několika dny schválen vládou a předložen Evropské komisi k připomínkování. Oficiální schválení OPZ se očekává na přelomu roku 2014/2015 a vyhlášení prvních výzev přibližně v polovině roku 2015.Akce: Delete | Edit 
18.6.2014 - 

Dne 12.6.2014 byly v rámci programu "CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" vyhlášeny dvě výzvy k předkládání individuálních projektů financovaných z Norských fondů. Aktivita I je zaměřena na psychiatrickou péči (alokace 200 mil. Kč, uzávěrka výzvy 29.8.2014) a aktivita II na péči o děti (alokace 112 mil. Kč, uzávěrka 15.8.2014).Akce: Delete | Edit 
5.5.2014 - 

Nejbližší uzávěrky výzev OP VK: 13.5.2014 výzva č. 53 zaměřená na zdravý životní styl a dopravní výchovu a výzva č. 54 zaměřená na praktické vyučování a studentské minipodniky. Dne 16.5.2014 mají uzávěrky výzva č. 51 podporující vzdělávání učitelů ve využívání ICT a výzva č. 55 podporující výuku cizích jazyků.Akce: Delete | Edit 
14.4.2014 - 

Dne 9.4.2014 schválila Vláda Dohodu o partnerství pro programové období 2014-2020. Jedná se o dokument, který definuje formu spolupráce s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU v následujícím období. V nejbližších dnech bude tato Dohoda předložena Evropské komisi.Akce: Delete | Edit 
17.3.2014 - 

V pondělí 24.3.2014 je uzávěrka první výzvy pro předkládání grantových žádostí v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace. Projekty mohou být zaměřeny na lidská práva, genderovou rovnost, sociální inkluzi, ochranu životního prostředí apod. Na tuto výzvu financovanou z EHP fondů je alokováno 143 mil. Kč.Akce: Delete | Edit 
15.2.2014 - 

MŠMT vypsalo koncem ledna výzvu OP VK k předkládání individuálních projektů. Výzva je zaměřena na rozvoj dalšího vzdělávání na venkově (právní vzdělávání, finanční gramotnost, základní počítačové dovednosti a rozvoj digitálních kompetencí, základy podnikání, spotřebitelská gramotnost) a na tvorbu a pilotní ověření vzdělávacích programů pro zvyšování čtenářské a numerické gramotnosti. Žádosti lze předkládat do 7. března 2014.Akce: Delete | Edit 
17.1.2014 - 

Dlouho očekávané výzvy k předkládání projektů zaměřených na oblast rovných příležitostí a prevence domácího násilí byly vyhlášeny! Nadace Open Society Fund bude díky Norským fondům v těchto výzvách rozdělovat celkem 137 mil. Kč. O malé či velké granty můžete žádat do 14.3.2014.Akce: Delete | Edit 
19.12.2013 - 

Přejeme všem našim klientům a spolupracovníkům pěkné vánoční svátky, zdraví a spokojenost v novém roce.Akce: Delete | Edit 
22.11.2013 - 

Počátkem listopadu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VK tři výzvy k předkládání individuálních projektů. Výzva č. 46 je určena obcím s rozšířenou působností, které mají do projektů zapojit základní školy ze svých správních obvodů. Pro naše klienty je jistě zajímavá i výzva č. 48, v níž mají být předkládány především projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj učitelů mateřských škol.Akce: Delete | Edit 
17.10.2013 - 

20. září 2013 byly ve dvou krajích vyhlášeny výzvy OP VK pro oblast podpory 3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání). V Jihomoravském kraji je termín odevzdání projektových žádostí do 8. listopadu a v Ústeckém kraji do 11. listopadu 2013.Akce: Delete | Edit 
5.9.2013 - 

Jsme proškoleni pro přípravu inovačních záměrů do výzvy OP LZZ č. B7 zaměřené na sociální inovace. Máte-li nápad na inovace v sociálních nebo společensky prospěšných službách, rádi vám poskytneme potřebné konzultace k přípravě inovačního záměru i samotné projektové žádosti.Akce: Delete | Edit 
18.7.2013 - 

Do 14.8.2013 je možné podávat žádosti v rámci výzvy Karlovarského kraje - OP VK, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Celková alokace pro tuto výzvu je téměř 35 mil. Kč.