V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální informace...

Akční nabídka

Zahrada

 Pohled do okrasné zahrady u příjezdové cesty k domu

 Volně rostoucí živý plot na severozápadní straně pozemku

 Pohled na výsadbu ve svahu směrem k domu

 Kůra zvýrazňuje dřevinnou výsadbu a použití štěpky naznačuje vysazení trvalek citlivých na kůrový mulč

 Svah protínají dvě štěrkové cesty s dřevěnými palisádami, které brání sesuvu materiálu

 Vizualizační pohled na zahrádku ve svahu směrem k domu

 Vizualizační pohled na svah směrem od domu ke garáži

 Úzký pás trávníku v rovině lemuje mírný svah s trvalkovou výsadbou

 Trvalky v moderních zahradách jsou vysazovány po skupinách ve větším množstv

 Pohled do okrasné zahrady při vstupu do domu

 Úhledná ornamentální zahrada před domem nevyžaduje téměř žádnou údržbu

 zadní část zahrady určená k relaxaci 3 roky po výsadbě

 Zelený pokoj ve městě 1 rok po výsadbě

 Dětský koutek 1 rok po výsadbě nabízí kromě hry i něco k zakousnutí

 Výsadba vedle příjezdové cesty 3 roky po výsadbě

 Nízká výsadba podél hranice pozemku 3 roky po výsadbě

 Cesta k vchodu do firmy je lemována pásem mnohokvětých růží doplněná výsadbou vhodných trvale

 Kruhovou výsadbu z nízkých trvalek a bylinek lemovanou zimostrázem doplňuje ornamentální výsadba

 Modelování terénu na rovném pozemku rozrušuje strnulost živého plotu

 Vstup do okrasné zahrady 4 roky po výsadbě

 Celkový pohled do zadní části zahrady určené především k relaxaci

 Útulný zelený pokoj pro rodinu ve městě

 I na předzahrádce u hlavní rušné silnice je možné odpočívat

 Vysoké kvetoucí keře lemují příjezdovou cestu

 Nízká výsadba kopíruje hranici pozemku

 Místo k relaxaci se stalo ústředním prvkem přední části zahrady